Yksityisen ja julkisen työnvälityksen yhteistyö

Pilottihankkeet 2016

Työ- ja elinkeinoministeriö päätti 25.2.2016, että TE-toimistot käynnistävät seitsemän työnvälityksen pilottihanketta koko maassa. Piloteille on varattu rahoitusta yhteensä 8 miljoonaa euroa, josta reilut 3 miljoonaa jaetaan keväällä 2016. Piloteilla etsitään uusia keinoja työnhakijoiden työllistymiseen, työttömyyden lyhentämiseen ja yrittäjyyden edistämiseen. 

Uusimaa: Äkkilähtö työhön! - Majoitus- ja ravitsemusalan sekä kauppa- ja myyntiala

Pilotti on jatkoa aiemmin käynnistetylle työllistymisen pilotille, mutta nyt pilotissa on kohdennetut kohderyhmät eli majoitus- ja ravitsemus- sekä kaupan ja myynnin alat. Pilottiin valitaan työnhakijoita, joiden työttömyys on kestänyt 3-6 kuukautta. Puolet kohderyhmään kuuluvista on alle 30-vuotiaita ja puolet 30-50 -vuotiaita. Tavoitteena on nopeuttaa työnvälitystä ja vastata kohtaantoon. Pilotin aikana pyritään löytämään innovatiivisia ratkaisuja ja kehittämään yhteistyötä yksityisten palveluntuottajien kanssa. Pilotissa kokeillaan palvelusetelimallia. Palveluun ohjataan myös sopivia ammatinvaihtajia, joilla on valmiudet työllistyä pilotin toimialoille.

Pilotissa ovat mukana seuraavat HPL:n jäsenyritykset:  Opteam, Saranen Consulting ja Spring House.

Uusimaa: Äkkilähtö työhön! – ICT-Digi-Markkinointi

Kohderyhminä ovat markkinointi-, IT- ja digialojen työnhakijat, jotka ovat olleet työttöminä vähintään 3, mutta enintään 6 kuukautta. Pilotissa kokeillaan palvelusetelimallia.

Pilotissa ovat mukana seuraavat HPL:n jäsenyritykset: Manhelp, ManpowerGroup, Spring House, Opteam ja Saranen Consulting.

Pirkanmaa: Back to Business

Kohderyhmänä ovat 3-12 kuukautta työttöminä olleet korkeasti koulutetut, yli 50-vuotiaat työnhakijat sekä 3 kuukautta työttöminä olleet muutosturvan piirissä olevat korkeasti koulutetut yli 50-vuotiaat työnhakija-asiakkaat. 3 kk työttömyyttä ei edellytetä kohderyhmään kuuluvilta työnhakijoilta, joilla on humanistinen koulutus, taidealoihin liittyvä koulutus, kielitaitona muu kuin suomen tai ruotsin kieli tai osatyökykyisyys. Kohderyhmän koko on noin 1000 työnhakijaa. Pilotissa kokeillaan palvelusetelimallia. Palkkio muodostuisi myös yrittäjyydestä.

Pilotissa ovat mukana seuraavat HPL:n jäsenyritykset: Cimson Koulutuspalvelut OyNordic Henkilöstöpalvelut, Opteam ja Spring House.

Keski-Suomi: Rakennusala

Kohderyhmänä ovat noin 3-6 kuukautta työttömänä olleet rakentamiseen liittyvän tutkinnon noin vuoden sisällä suorittaneet alle 30-vuotiaat nuoret sekä yli 50-vuotiaat, vähintään viisi vuotta alalla työskennelleet työnhakijat.Tavoitteena on tehostaa työnvälitystä rakennusalalla sekä kehittää TE-toimiston ja alueen henkilöstöpalveluyritysten yhteistyötä. Tavoitteena on myös parantaa rakennusalan työnhakijoiden työllistymismahdollisuuksia sekä estää työttömyyden pitkittymistä. 

Pilotissa mukana seuraavat HPL:n jäsenyritykset: Spring House ja Nordic Henkilöstöpalvelut.

Häme: yli 50-vuotiaat irtisanotut

Kohderyhmänä ovat yli 50-vuotiaat irtisanotut. Tavoitteena on tehostaa ikääntyvien irtisanottujen työvälitystä tulosperusteisen ostopalvelun avulla. Yli 50-vuotiailla irtisanotuilla on ilman tehokkaita toimenpiteitä, uudenlaisia palveluja ja työkaluja muita kohderyhmiä suurempi todennäköisyys pitkittyvään työttömyyteen.

Pilotissa mukana seuraavat HPL:n jäsenyritykset: Cimson Koulutuspalvelut OySpring House ja Opteam.

Lappi: Tartu työhön!

Kohderyhmänä ovat 3-12 kuukautta työttöminä olleet työnhakijat, joilla on edellytyksiä ja kiinnostusta työllistyä matkailu- ja ravitsemusalan sekä kaupan ja myyntialan tehtäviin, 

Pohjois-Savo: Rakennusala

Pilotin kohderyhmänä on työnhakijat, joiden työttömyys on kestänyt yhdenjaksoisesti kolme kuukautta. Tavoitteena on työllistää 150 rakennusalan työtöntä.