Yksityisen ja julkisen työnvälityksen yhteistyö

Pilottihankkeet 2015

Pilotit työllisyyden edistämiseksi

Yhteistyön myötä käynnistettiin vuonna 2015 pilotteja muun muassa pitkäaikaistyöttömille ja nuorille työnhakijoille. Niiden pohjalta on tarkoitus kehittää toimintamalli, jonka avulla vuokratyön mahdollisuuksia voitaisiin hyödyntää jatkossa entistä paremmin.

Uudenmaan ja Pirkanmaan TE-toimistojen alueella oli vuonna 2015 käynnissä pilottihankkeita sellaisten henkilöiden työllisyyden edistämiseksi, joiden työttömyys oli pitkittynyt. Piloteissa tarjottiin työhön valituille uravalmennusta, palkkatukea ja työhönvalmennusta.Tarkoituksena on rakentaa toimintamalli, jota hyödyntäen nykyistä useampi työtön voisi työllistyä henkilöstöpalveluyrityksen tarjoamien palveluiden avulla.

  • Uudenmaan TE-toimiston pilotissa mukana olivat 3-6 kuukautta yhtäjaksoisesti työttömänä olleet työnhakijat joilla oli valmiudet työllistyä suoraan työmarkkinoille.
  • Pirkanmaan pilotin kohderyhmänä olivat vähintään 12 kuukautta yhdenjakoisesti tai viimeisen 16 kuukauden aikana 12 kuukautta työttömänä olleet työnhakijat.
     

HPL: Työllistämiseen tarvitaan uusia, rohkeita malleja