Yksityinen työnvälitys

Yksityisen ja julkisen työnvälityksen yhteistyö

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ja Työ- ja elinkeinoministeriö ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jolla tiivistetään yhteistyötä työnvälityksessä. Yhteisenä tavoitteena on löytää työttömille töitä ja työnantajille hyviä työntekijöitä.

Hallituksen rakennepoliittisten linjausten mukaisesti julkiselta työnvälitykseltä ja yrityspalveluilta edellytetään jatkossa vahvempaa verkostoitumista, toimivia kumppanuuksia ja asiakaslähtöistä palvelua. Kumppanuusyhteistyö perustuu työllisyyden hoidon yhteiseen tahtotilaan ja tavoitteisiin sekä toimijoiden tunnistettuihin vahvuuksiin.

Pilottihankkeet 2016

Pilottihankkeet 2015