Yksityinen työnvälitys

Yksityisen ja julkisen työnvälityksen yhteistyö

Suomessa yksityistä työnvälitystä hoitavat pääasiassa henkilöstöpalveluyritykset. Yksityinen ja julkinen työnvälitys on tehnyt yhteistyötä jo pitkään, mutta viime vuosina yhteistyötä on entisestään lisätty ja tehostettu. 

Maakuntauudistus mullistaa työnvälityksen

Julkisen ja yksityisen työnvälityksen yhteistyö tulee ottamaan suuren harppauksen 1.1.2020 voimaan astuvan maakuntauudistuksen myötä. Erityisesti alueiden kehittämistä ja kasvupalveluita koskeva laki on julkisen ja yksityisen työnvälityksen yhteistyön syventämisen kannalta merkittävä lainsäädäntöhanke. Kasvupalveluihin luetaan työvoima- ja yrityspalvelut. Uusi malli mahdollistaa innovatiiviset palvelut ja palvelukokonaisuudet, joita nykyjärjestelmällä ei ole ollut mahdollista toteuttaa.  

Uudistuksen myötä työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot) sekä elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) lakkautetaan. Työvoima ja yrityspalveluiden järjestämisestä vastaavat maakunnat ja niiden tuottamisesta yksityiset yritykset, maakunnat, kunnat ja kolmas sektori. 

Kasvupalveluihin liittyvät lait ovat olleet lausuntokierroksella. Myös HPL on antanut omat lausuntonsa kasvupalvelulakiehdotukseen sekä julkista rekrytointi- ja osaamispalvelua ja kotouttamista koskevien erillislakiehdotuksiin huhtikuussa ja kesäkuussa 2017. Lisäksi HPL antoi lausunnon syksyllä 2017 olleeseen kasvupalvelulakiehdotuksen toiseen versioon sekä otti kantaa keskusteluun, jossa halutaan antaa pääkaupunkiseudun lisäksi muille isoille kaupungeille järjestelyvastuuta työllisyys- ja yrityspalveluissa. 

Työnvälityksen pilottiprojektit yhteistyössä TEMin kanssa

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ja työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jolla tiivistetään yhteistyötä työnvälityksessä. Yhteisenä tavoitteena on löytää työttömille töitä ja työnantajille hyviä työntekijöitä.

Konkreettisena esimerkkinä julkisen ja yksityisen työnvälityksen yhteistyöstä ovat työnvälityksen pilottihankkeet. Piloteilla etsitään uusia keinoja työnhakijoiden työllistymiseen, työttömyyden lyhentämiseen ja yrittäjyyden edistämiseen.

Vuonna 2016 aloitettiin seitsemän uutta työnvälityksen pilottihanketta koko maassa. Piloteilla etsitään uusia keinoja työnhakijoiden työllistymiseen, työttömyyden lyhentämiseen ja yrittäjyyden edistämiseen. Pilotit kestävät vuoden 2017 loppuun. 

Vuoden 2017 aikana on tavoitteena aloittaa kaksi uutta pilottiprojektia. 

Yksityiset työnvälityspalvelut tuovat säästöjä yhteiskunnalle

Henkilöstöpalvelualan yritykset auttavat työpaikkoja ja työntekijöitä kohtaamaan nopeammin, sillä niillä on käytössään esimerkiksi nykyaikaiset digitaaliset työkalut, valmiit yrityskontaktit ja erityisalojen tuntemus. Työllistyneistä 45 % sai töitä jo viikon sisällä. Työttömyysjaksojen lyhentyminen yhdellä päivällä toisi säästöjä jopa 26 miljoonaa euroa vuodessa. Jos työttömyys alenisi yhdellä prosentilla, vuodessa säästyisi miljardi euroa. 

 

 (PDF)