Mitä on yksityinen työnvälitys?

Yksityinen työnvälitys

Suomessa yksityistä työnvälitystä hoitavat pääasiassa henkilöstöpalveluyritykset. Yksityinen ja julkinen työnvälitys on tehnyt yhteistyötä jo pitkään, mutta viime vuosina yhteistyötä on entisestään lisätty ja tehostettu. Konkreettisena esimerkkinä yhteistyöstä ovat työnvälityksen pilottihankkeet. Lue uusimmista piloteista täältä >>

Yksityisen työnvälityksen rooli kasvaa entisestään vuonna 2019, kun maakuntauudistus astuu voimaan. Sen myötä työ- ja elin­kei­no­toi­mis­tot (TE-toi­mis­tot) sekä elin­kei­no-, lii­ken­ne- ja ym­pä­ris­tö­kes­kuk­set (ELY-kes­kuk­set) lakkautetaan. Työ­voi­ma- ja yri­tys­pal­ve­lui­den järjestämisestä vastaavat maakunnat ja niiden tuottamisesta yk­si­tyi­set yritykset, kun­nat tai kol­mas sek­to­ri.