Yksityinen työnvälitys

Hallituksen kärkihanke

Juha Sipilän hallitus asetti yhdeksi kärkihankkeeksi työvoimahallinnon uudistamisen työllistymistä tukevaksi. Kärkihankkeen toimenpiteenä on muun muassa, että yksityisten työvoimapalveluiden roolia erityisesti helpoimmin työllistyvien palveluissa lisätään:

  • Yksityisten työvoimapalveluiden roolia vahvistetaan lisäämällä sopimusperusteista (ns. kumppanuusyhteistyö) ja ostopalveluyhteistyötä.
  • Työnvälityksen kumppanuusyhteistyötä lisätään yksityisten rekrytointiyritysten, ammatti- ja toimialaliittojen sekä yrittäjäjärjestöjen kanssa.
  • Vuonna 2015 solmittujen yhteistyösopimusten toimivuus ja vaikuttavuus arvioidaan ja tehdään arvioinnin perusteella kehittämisehdotukset.
  • Ostopalvelun käyttöä lisätään mm. työnhaun tukemisessa ja työhönvalmennuksessa

 

Lähde: Valtioneuvoston kotisivut