Ulkomaalaisia koskevat rekrytoinnin pelisäännöt

Työperusteinen maahanmuutto Suomeen on viime vuosina lisääntynyt. Myös henkilöstöpalveluyritykset ovat olleet aktiivisesti mukana työperäisen maahanmuuton edistämisessä. Henkilöstöpalvelualan ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnin pelisääntöjen tarkoituksena on sitouttaa HPL:n jäsenyritykset toimimaan eettisesti ja lainmukaisesti ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnissa, ja sitä kautta parantaa ulkomaisten työntekijöiden asemaa Suomessa.

Henkilöstöpalvelualan ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnin pelisäännöt (pdf)

Rules for the recruitment of foreign employees for the personnel services sector (pdf)