Tietosuojan käytännesäännöt

Henkilöstöpalvelualalla toimivat yritykset muun muassa vuokraavat ja rekrytoivat työntekijöitä, joten henkilöstöpalveluyritykset käsittelevät päivittäisessä työssään runsaasti henkilötietoja.

Henkilötietojen käsittelyn käytännesääntöjen tarkoituksena on paitsi ohjeistaa henkilöstöpalvelualalla toimivia yrityksiä myös luoda alalle yhteiset pelisäännöt henkilötietojen käsittelyyn. Käytännesäännöissä annetaan ohjeita työntekijärekistereiden päivittämisestä sekä mm. työntekijöiden luottotietojen, terveydentilatietojen ja suositusten käsittelystä. Tietosuojavaltuutettu on tarkastanut henkilöstöpalvelualan henkilötietojen käsittelyn käytännesääntöjen lainmukaisuuden. Osana henkilöstöpalveluyritysten auktorisointia auktorisoidut yritykset sitoutuvat noudattamaan käytännesääntöjä.