Alan yleiset sopimusehdot

Henkilöstövuokrausta sekä rekrytointia koskevat yleiset sopimusehdot selkeyttävät sopimusosapuolten vastuunjakoa ja pelisääntöjä. Sopimusehdoissa on kiinnitetty huomiota myös työntekijöiden ja työnhakijoiden oikeuksiin.

Yleisiä sopimusehtoja on tarkoitus käyttää henkilöstöpalveluyrityksen ja sen asiakkaan välisen sopimuksen liitteenä. Sopimusehdoissa on määräykset prosessin kulusta, sopimusosapuolten velvollisuuksista, sopimuksen voimassaolosta ja sen päättymistä, reklamaatioiden tekemisestä sekä vahingonkorvauksesta. Sopimusehdoista voidaan poiketa sopimalla niistä kirjallisesti toisin asiakassopimuksessa.

Henkilöstövuokrausta koskevat yleiset sopimusehdot

HPL YSE 2014 suomeksi (HPL YSE 2014)
HPL YSE 2014 englanniksi
HPL YSE 2014 ruotsiksi

HPL YSE 2006 suomeksi

Henkilöstöpalvelualan rekrytointia koskevat yleiset sopimusehdot

HPL REKRY YSE 2016 suomeksi (HPL REKRY YSE 2016)
HPL REKRY YSE 2016 englanniksi