Tutkimukset

Vuokratyöntekijätutkimus

Vuokratyöntekijätutkimuksia on tehty vuonna 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014 ja 2016. Tutkimuksissa on selvitetty vuokratyöntekijöiden mielipiteitä työn sisällöstä ja motivaatiosta, työstä asiakasyrityksissä, mielipiteitä henkilöstöpalveluyrityksestä työnantajana ja vuokratyön mielekkyydestä.

Tutkimusten tuloksista voi nähdä, että vuodesta 2007 vuoteen 2016 vuokratyöntekijöiden mielipiteet vuokratyön tekemisestä ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan. Vuoden 2016 tutkimukseen vastasi yhteensä 6484 vuokratyöntekijää, joten tutkimustuloksia voidaan pitää erittäin luotettavina.

Jäsentutkimus

HPL tekee vuosittain jäsentutkimuksen, jossa jäsenyrityksiltä kysytään tietoja jäsenyritysten työntekijämääristä, työsuhteiden pituudesta, asiakasmääristä sekä liikevaihdosta.

Jäsentutkimuksessa esitetyt luvut eivät ole henkilöstöpalvelualan kokonaislukuja, vaan ainoastaan tutkimukseen vastanneiden yritysten lukuja.