Työehtosopimukset

HPL neuvottelee henkilöstöpalvelualalle yleissitovan työehtosopimuksen (Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus). HPL:n ja ERTOn välillä tehty Henkilöstöpalvelualan työehtosopimusta sovelletaan henkilöstöpalveluyritysten omassa toimistossa työskentelevään henkilöstöön sekä vuokratyöntekijöihin silloin, kun nämä työskentelevät taloushallinto-, tietojenkäsittely- ja toimistotehtävissä.

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.2.2017 - 31.1.2018 (pdf)
Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 – 31.1.2017 (pdf)

Collective Agreement for the Personnel Services Sector (in English), from 1 May  2014 to 31 January 2017 (pdf)


Palvelualojen työnantajat PALTA ja Kemianlitto ovat lisäksi solmineet työehtosopimuksen, jota sovelletaan vuokratyössä kemian toimialoilla.

Vaikka Palvelualojen työnantajat PALTAn ja Kemianliiton välinen työehtosopimus on yleissitova, työnantaja ja työntekijä voivat työsopimuksella sopia, että työsuhteessa noudatetaan tämän työehtosopimuksen sijasta kemian alalla yleisesti noudatettavia työehtosopimuksia.

Työehtosopimus vuokratyöstä kemian toimialoilla (pdf)