Työehtosopimukset

Uusi TES tuli voimaan 1.2.2018

HPL ja Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ovat sopineet henkilöstöpalvelualan työehtosopimuksesta, joka on voimassa 1.2.2018 lähtien. 

HPL neuvottelee henkilöstöpalvelualalle yleissitovan työehtosopimuksen (Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus). HPL:n ja ERTOn välillä tehty Henkilöstöpalvelualan työehtosopimusta sovelletaan henkilöstöpalveluyritysten omassa toimistossa työskentelevään henkilöstöön sekä vuokratyöntekijöihin silloin, kun nämä työskentelevät taloushallinto-, tietojenkäsittely- ja toimistotehtävissä.


Palvelualojen työnantajat PALTA ja Kemianlitto ovat lisäksi solmineet työehtosopimuksen, jota sovelletaan vuokratyössä kemian toimialoilla.

Vaikka Palvelualojen työnantajat PALTAn ja Kemianliiton välinen työehtosopimus on yleissitova, työnantaja ja työntekijä voivat työsopimuksella sopia, että työsuhteessa noudatetaan tämän työehtosopimuksen sijasta kemian alalla yleisesti noudatettavia työehtosopimuksia.