HPL lyhyesti

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto (HPL) on henkilöstöä vuokraavien sekä muita henkilöstöpalveluita tarjoavien yritysten työnantaja- ja toimialaliitto.

HPL:ssä on noin 300 jäsenyritystä ja se on yksi Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenliitoista. Lisäksi liitto on jäsenenä alan kansainvälisessä järjestössä (The World Employment Confederation).

Liitto hoitaa henkilöstöpalvelualan yritysten edunvalvontaa työnantaja- ja elinkeinopoliittisissa asioissa.

HPL valvoo alan työnantajien yhteisiä etuja ja antaa muun muassa lausuntoja sekä edustaa alaa eri viranomais- ja sidosryhmien työryhmissä. Liitto on kehittänyt alaa muun muassa laatimalla alalle toimintaperiaatteet ja yleiset sopimusehdot sekä teettämällä alaa koskevia tutkimuksia ja tilastoja. Liitto neuvottelee yhden yleissitovan työehtosopimuksen sekä antaa työsuhteisiin liittyvää neuvontaa ja koulutusta jäsenyrityksilleen.

Henkilöstöpalveluyritysten Liiton tehtävät:

 • toimialan edustaminen
 • alan toimintaedellytysten kehittäminen
 • alaan liittyvien lausuntojen antaminen
 • sidosryhmäsuhteiden ylläpitäminen
 • työehtosopimuksen neuvotteleminen
 • alan toimintaperiaatteiden laatiminen
 • alan yleisten sopimusehtojen laatiminen
 • jäsenneuvonta
 • koulutus
 • tutkimukset
 • alan tilastotiedon kerääminen