Yksityinen työnvälitys nopeuttaa työttömien työnhakijoiden työllistymistä

pe 1. joulukuuta 2017 15.10.00

Työnvälityksen pilottihankkeet ovat konkreettinen esimerkki julkisen ja yksityisen työnvälityksen yhteistyöstä. Piloteilla etsitään uusia keinoja työnhakijoiden työllistymiseen, työttömyyden lyhentämiseen ja yrittäjyyden edistämiseen.

”Yksityiset työnvälitysyritykset ovat nopeita ja ketteriä muuttamaan toimintatapojaan ja palveluvalikoimaansa muuttuvan työelämän tarpeisiin”, tiivistää HPL:n toimitusjohtaja Merru Tuliara

”Työmarkkinoiden murros ja teknologian kehitys tulevat muuttamaan työtä sekä osaamistarvetta, jota tulevaisuuden työntekijöiltä vaaditaan. Siksi työllisyyden hoitoon tarvitaan nyt uusia keinoja, ja niitä yksityinen työnvälitys voi tarjota työnhakijoille”, Tuliara jatkaa. 

Työnvälityksen piloteista saadut kokemukset jatkokehityksen tukena

HPL:n jäsenyritykset ovat olleet aktiivisesti mukana piloteissa. Pirkanmaan Back to Business -hankkeessa mukana olleen Nordic Henkilöstöpalveluiden operatiivisen johtajan Jukka Lankisen mukaan pilotit olivat loistava tapa testata uudenlaista lähestymistapaa työnvälitykseen. 

"Vuoropuhelu TE-palveluiden kanssa oli luontevaa ja rakentavaa. Alueellisia eroja piloteissa oli paljon - niin kohderyhmän kuin toimintatapojenkin tiimoilta", Lankinen pohtii. 

"Piloteista varmasti molemmat järjestäjäosapuolet oppivat paljon, ja nyt onkin hyvä aika tehdä yhteenvetoa asiasta sekä ottaa eri pilottialueiden onnistumiset ja kehittämiskohdat pöydälle. Avoimella vuoropuhelulla tästä on mahdollista saada erittäin tehokas tapa työnvälityksen toiminnan kehittämiseksi, osoittavathan sen jo nyt aikaansaadut pilottien tulokset", Lankinen lisää. 

Tulevat pilotit nykyistä laajempia

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tilaama toiminta- ja arviointitutkimus seurasi pilottien toteutumista kesästä 2016 syyskuuhun 2017. Arvioinnin keskeinen suositus on, että uusien pilottien tulee olla asiakasmääriltään selvästi nykyistä laajempia. Hankkeisiin on saatu riittävästi asiakkaita kokeiluissa, joissa asiakasohjaus on toteutettu systemaattisesti. Tulevissa kokeiluissa sovitetaan aiempaa paremmin yhteen sekä työvoima- että yrityspalvelu ja huomioidaan eri työmuodot, kuten palkkatyö, yrittäjyys, keikkatyö, kevytyrittäjyys.

Pilottien toiminta- ja arviointitutkimuksen tavoitteena oli tukea TE-toimistoja työnvälityksen tulosperusteisten ostopalvelupilottien toteuttamisessa ja kehittämisessä. Samalla tarkasteltiin, millä edellytyksillä yksityinen palvelu ja palvelutuotanto voidaan liittää osaksi julkisia työvoima- ja yrityspalveluja. Työnvälityksen kärkihankkeen pilottien arviointitutkimus antaa monipuolista tietoa maakunta- ja kasvupalvelu-uudistuksen valmistelutyöhön.

Tutustu raporttiin TEM:n verkkosivuilla >>

Lisätietoja:

Yksityisen ja julkisen työnvälityksen yhteistyö >>
Maakuntauudistus ja kasvupalvelut >>

« Takaisin