Muutosturvavalmennukset auttavat irtisanottuja löytämään uusia töitä

ma 4. joulukuuta 2017 13.57.00

Jopa 80 % valmennuksen käyneistä työllistyy valmennusta seuraavien 4 - 6 kuukauden aikana.

Vuoden 2017 alussa voimaan tullut laki velvoittaa yrityksiä järjestämään tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanotuille työntekijöille uudelleentyöllistymiseen tähtäävää valmennusta. Laki koskee viisi vuotta tai pidempään yrityksiä työskennelleitä työntekijöitä. Vaikka laki on uusi, monet yritykset ovat järjestäneet vapaaehtoisesti irtisanotuille työntekijöille valmennuksia jo ennen lain voimaantuloa. Niissäkin tähtäimenä on ollut työllistää irtisanotut työntekijät uuteen työpaikkaan.

Asiakkuusjohtaja Matti Katara Opteamista pitää uutta velvoitetta yhteiskunnan kannalta merkittävänä. 

”Etenkin irtisanotut, joilla on pitkä työhistoria samassa työpaikassa, eivät välttämättä ole kovin motivoituneita tai osaavia etsimään uutta työpaikkaa. Vaikka työttömyys on yleisesti laskenut, pitkäaikaistyöttömien määrä suhteessa työttömien määrään on kuitenkin kasvanut. Yritysten valmennusvelvoitteella on mahdollista estää ihmisiä joutumasta pitkäaikaistyöttömiksi”, hän painottaa. 

Uusi laki on myös tuonut henkilöstöpalvelualan yrityksille lisää asiakkaita. Ne myös seuraavat tarkkaan valmennuksen käyneitä henkilöitä ja heidän työllistymistään. Jopa 80 % koulutuksen käyneistä työllistyy uudelleen valmennusta seuraavien 4 - 6 kuukauden jälkeen. 

”Vaikka velvoite koskee yli viisi vuotta yrityksessä työskennelleitä, monet yritykset haluavat tarjota jonkinlaista valmennusta myös alle viisi vuotta talossa olleille”, kertoo Principal Consultant Marjo Lipponen ManpowerGroupista. 

Työnhakutaidoilla on merkitystä työllistymisessä

Henkilöstöpalvelualan yritykset tarjoavat yrityksille, jotka ovat joutuneet irtisanomaan työntekijöitään, monipuolista eri alojen tuntemusta, rekrytointiosaamista sekä erilaisia moderneja työkaluja, jotka auttavat irtisanottuja etsimään uutta työpaikkaa. Lisäksi valmennettaville voidaan tarvittaessa tarjota keskustelumahdollisuutta työpsykologin ja työelämävalmentajan kanssa. 

”Tavoitteena on tarjota jokaiselle valmennettavalle yksilöllistä palvelua, jonka tähtäimenä on uusi työpaikka”, Katara kiteyttää. 

Myös työnhakumenetelmät ovat muuttunet paljon viime vuosien aikana. Nykyään esimerkiksi sosiaalisen median kanavat ja piilotyöpaikat ovat kasvaneet merkityksellisiksi työnhaun kannalta. 

”Työnhaku ei todellakaan ole sitä, että lähetetään satoja hakemuksia ja cv:eita ympäriinsä ja sen jälkeen toivotaan vain parasta”, Katara sanoo. 

Valmennuksiin osallistujilla löytyy useasti parannettavaa nimenomaan työnhakutaidoissa.  

”Osallistujat eivät ehkä ole vuosiin mitanneet omaa arvoaan työmarkkinoilla, heiltä puuttuu oikeat työnhakukeinot ja esimerkiksi haastattelutilanteet voivat tuntua haastavilta”, Lipponen tiivistää. 

Valmennuksia kehitetään palautteen perusteella

Henkilöstöpalvelualan yritykset pyytävät tiiviisti palautetta valmennuksen aikana ja sen jälkeen. Palautteen perusteella ne pystyvät kehittämään palveluitaan entistä paremmiksi. Hyvää palautetta on saatu sekä valmennuksia tilanneilta yrityksiltä että valmennuksiin osallistujilta. 

”Yritykset arvostavat helposti ostettavaa palvelua, jotta heidän ei tarvitse olla joka välissä miettimässä, miten homma toimii. Ja totta kai, heille on myös tärkeää, että irtisanotut työllistyvät muualle mahdollisimman nopeasti”, Katara kertoo. 

Osa palautteesta ei välttämättä tule esiin kyselyiden kautta, vaan näkyy valmentajille fyysisinä muutoksina. 

”Osalle valmennuksiin osallistujista irtisanominen voi olla hyvinkin traumaattinen kokemus. Keskustelut valmentajien kanssa ja sitä kautta oman osaamisen löytyminen ja onnistumisten kartoittaminen vaikuttavat suoraan valmennettavien ulkonäköön suoristamalla ryhtiä ja parantamalla heidän yleistä olemustaan”, Lipponen kertoo.  

HPL on koonnut muutosturvaoppaaseen vinkkejä, joiden avulla yritykset voivat tarjota parempaa työnhakuvalmennusta sekä ymmärtää asioita, jotka on huomioitava velvoitteen toteuttamisessa sekä löytää itselleen sopivan valmennuskumppanin. Lue lisää muutosturvaoppaasta >> 

« Takaisin