HPL:n jäsenyritykset mukana kehittämässä uutta matkailun pilottiohjelmaa

ma 24. heinäkuuta 2017 13.05.00

Matkailun kasvu edellyttää osaavaa ja oikea-aikaista työvoimaa.

Suomen matkailuelinkeino on viime vuosina kasvanut ja kansainvälistynyt muita toimialoja nopeammin. Lisäksi alan kasvunäkymät tuleville vuosille ovat poikkeuksellisen myönteiset. 

”Talven aikana useat kansainväliset mediat ja matkanjärjestäjät ovat tuoneet voimakkaasti esille Suomea vetovoimaisena matkailumaana”, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Nina Vesterinen

Kasvu vaatii kuitenkin pitkäjänteistä yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Lisäksi menestyminen edellyttää riittävän osaavan työvoiman saannin.  Tällä hetkellä matkailu- ja ravintola-ala kärsii osaavan työvoiman pulasta. Alan ammattimaistuminen on Suomen matkailun kehittymiselle yksi keskeinen edellytys

”Syitä työvoimapulaan löytyy muun muassa kohtaanto- ja kannustinloukkuongelmat, epäsäännölliset ja sesonkiluonteiset työt sekä asumiseen liittyvät ongelmat”, Vesterinen sanoo.

Vuoden 2017 aikana tavoitteena on valmistella ja käynnistää ohjelma, jolla pystytään edistämään osaavan työvoiman saantia oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Henkilöstöpalveluyritysten rooli kokonaisuuden edistämisessä on oleellista. Ohjelmaa ovat käynnistämässä TEM, TE-palvelut sekä HPL yhdessä jäsenyritystensä kanssa.  

Kansainvälisten matkailijoiden määrä ja vientiin rinnastettava matkailutulo ovat kaksinkertaistuneet 2000-luvulla. Vuonna 2015 kansainvälisten matkailijoiden Suomeen jättämät tulot olivat jo yli 4 miljardia euroa. Matkailu on Suomen viidenneksi suurin vientiala. Matkailuala työllistää noin 140 000 henkilöä (5,5 % työvoimasta), joista vuokratyövoiman osuus on suuri. Alle 26-vuotiaiden työntekijöiden osuus on 30 %. He työllistyvät myös alueilla, joilla työllistyminen esimerkiksi alueen syrjäisyyden takia voi olla vaikeaa. 
 

 

« Takaisin