Koulutus: Palkanlaskentakysymyksiä Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimusta sovellettaessa

15.02.2018

Aika: Torstai 15.2.2018 klo 9.10 - 16.30 (aamukahvi tarjolla klo 8.45)

Paikka: Bank Meetings, Unioninkatu 22, Helsinki

 

Sisältö

Sähköistysalan työehtosopimuksen palkkausjärjestelmä

 • palkkalajit
 • lisät
 • palkanlaskentaa ja palkanmaksua koskevat määräykset
 • lopputilin maksu
 • odotusajan palkka, työsopimuslaki 2 luku 14 §
 • lopputilin oikaiseminen urakkatyön selvittämisen jälkeen
 • tuntikortti ja palkkaerittely

 

Säännöllisen työajan järjestäminen ja työaikaperusteiset korvaukset

 • päivätyö, ilta- ja yötyö, vuorotyö
 • varallaolo
 • odottamaton ja hälytysluontoinen työ
 • paikalliseen sopimiseen perustuva työaika
 • liukuva työaika
 • ylityökorvaukset
 • sunnuntaityö ja sunnuntaityökorvaus
 • vuorokautinen ja viikoittainen lepoaika työaikalain mukaan
 • viikkolepo ja viikkolepokorvaus
 • arkipyhät ja arkipyhäkorvaus
 • työaika-asiakirjat työehtosopimuksen ja työaikalain mukaan
   

Vuosilomajärjestelmä

 • vuosiloman kertyminen
 • vuosilomapalkan määräytyminen, vuosilomakeskituntiansion laskenta
 • vuosiloman antaminen ja jakaminen
 • vuosiloman siirtäminen, työntekijän sairaus
 • lomaraha, määrä ja maksamisen edellytykset
 • korotettu lomakorvaus työsuhteen päättyessä
 • vuosilomakorvaus työsuhteen päättyessä

 

Työajan lyhennysjärjestelmä Sähköistysalan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen mukaan

 • kertyminen
 • työajan lyhennyksen antaminen pidettäväksi
 • korvaus työsuhteen päättyessä

 

Sähköistysalan työehtosopimuksen 9 §:n mukainen keskituntiansio

 • muodostaminen
 • korottaminen lomanmääräytymisvuoden aikana
 • soveltamistilanteet

 

Sairausajan palkka

 • työkyvyttömyys
 • maksuedellytykset
 • saman sairauden uusiutuminen

 

Äitiys-, isyys ja vanhempainvapaa

 • palkkaedut
 • vuosiloma ja työajan lyhennys

 

Työehtosopimuksen mukaiset matkakustannusten korvaukset

 • ateriakorvaus
 • ruokaraha
 • päiväraha
 • matka-ajan palkka
 • auton kuljettamisen lukeminen työajaksi
 • matkakulujen korvaus
 • työntekijän oman auton käyttö
 • työnantajan järjestämä kuljetus
 • kimppakyyti
 • tuntikortti ja matkalasku

 

 

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n lakimiehet.

 

Osallistumismaksu

Osallistumismaksu on 400 € / hlö (alv 0 %). Osallistumismaksu sisältää jaettavan materiaalin sekä lounas- ja kahvitarjoilun.

 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt. Vapaita paikkoja voi tiedustella milla.honkanen (at) hpl.fi

« Takaisin