Yleistä henkilöstöpalvelualasta

Tilastokeskuksen mukaan alalla toimii yli tuhat henkilöstöpalvelualan yritystä. On kuitenkin arvioitu, että vakiintuneita yrityksiä on noin 500–600.

Henkilöstöpalveluyritykset toimivat talouden indikaattorina, sillä yritysten liikevaihto vaihtelee voimakkaasti riippuen yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Yritysten menestys on hyvä mittari siitä, että talous on lähdössä nousuun.

Ala on kehittynyt nopeasti, ja siitä on tullut tiivis osa suomalaista elinkeinoelämää ja yksi tärkeä Suomen talouden osakokonaisuus.

Tulevaisuudessa ala kehittyy lisää ja leviää aivan uusille alueille. Myös alan toimijat erikoistuvat pienempiin asiakaskokonaisuuksiin samalla, kun alan isot toimijat pystyvät tarjoamaan työvoimaa useille sektoreille.

Henkilöstöpalveluyritykset tarjoavat muun muassa seuraavia palveluita:

  • henkilöstövuokraus
  • rekrytointi
  • ulkoistaminen ja alihankinta
  • suorahaku
  • henkilö- ja soveltuvuusarvioinnit
  • koulutus ja valmennus
  • uudelleensijoittumisvalmennus