Tulevaisuuden työ

Työelämää muuttavat mm. digitalisaatio, automatisaatio ja robotisaatio. Henkilöstöpalveluala kulkee työelämän muutoksen kärjessä. Henkilöstöpalveluyritykset käyttävät jo nyt mm. tekoälyä rekrytoinnin työvälineenä ja yritysten toiminta on ketterää ja innovoivaa. 

Työn tekeminen, ammatit, työpaikat muuttuvat digitalisaation myötä. Arvioiden mukaan seuraavan 10–20 vuoden aikana noin 30 % ammateista häviää, USA:ssa jopa puolet. Toisaalta syntyy uusia ammatteja ja tapoja tehdä töitä. Digitalisaatio on tullut myös rekrytointiin ja työnvälitykseen.

Entistä enemmän työtä tarjotaan ja löydetään erilaisten digitaalisten sovellusten ja alustojen kautta. Työ myös voidaan tehdä verkossa. On myös laskutusyhtiöitä ja niiden kautta työskenteleviä ns. kevytyrittäjiä. Kevytyrittäjä hankkii itse toimeksiantajansa, tekee sovitut työt ja antaa laskutusyhtiöiden hoitaa laskutuksen. Tämä mullistaa perinteisen työsuhteen. 

Henkilöstöpalveluala kokoaa sirpaleista työtä yhteen

Työ ei katoa mihinkään, mutta sen sisältö muuttuu. Tulevaisuudessa työelämä ja yksilön työura on yhä pirsteleisempaa ja koostuu monesta eri työstä. Vuokratyö, osa-aikatyö, määräaikainen työ ja erilaiset projektit lisääntyvät. Henkilöstöpalvelualan yritykset yhdistävät sirpaleisista töistä isompia kokonaisuuksia. Näin osa-aikaisesta työstä tulee kokoaikaista ja lyhyistä määräaikaisista töistä tulee pidempiaikaisia töitä.