Senioreille toinen työura

Henkilöstöpalveluyrityksissä kaikkia työnhakijoita kohdellaan tasavertaisesti iästä riippumatta. Ratkaisevana tekijänä työn saamisessa ei ole ikä, vaan osaaminen ja motivaatio tehdä töitä. Joissakin tehtävissä edellytetään kokemusta ja näkemystä asioista laaja-alaisesti, jolloin ikä sekä vahva osaaminen ja kokemus on vain plussaa.

Senioreilla on usein hyvä motivaatio tehdä töitä, hyvä osaaminen ja he pystyvät myös elämäntilanteensa takia tekemään töitä joustavasti.

Esimerkiksi vuoden 2016 Vuokratyötutkimukseen vastanneista 55–62-vuotiaita oli 4 % (276 henkilöä) ja yli 63-vuotiaita oli 1 % (91 henkilöä). Tulevaisuudessa seniorityöntekijöiden määrä kasvaa jo senkin takia, että ihmiset jäävät hyvässä kunnossa eläkkeelle ja halu tehdä töitä myös eläkeiän jälkeen kasvaa. Myös tietoisuus mahdollisuudesta työskennellä henkilöstöpalveluyritysten kautta kasvaa tulevaisuudessa.

Henkilöstöpalveluyritysten kautta voi työskennellä melkein missä tahansa tehtävissä, joten myös seniorit työskentelevät hyvin erilaisia tehtävissä aina asiantuntijatehtävistä palvelutehtäviin.

Faktaa

Eläketurvakeskuksen ”Eläkkeellä ja työssä” -tilastoraportin mukaan kaiken kaikkiaan noin 100 000 eläkeläistä käy töissä. Jos mukaan lasketaan osa-aikaeläkeläiset, heitä on jo 130 000.  Eläkkeellä tehty työ on pääosin satunnaista, osa-aikaista ja epäsäännöllistä. Tilastokeskuksen mukaan työssä käyvien 63–67-vuotiaiden eläkkeensaajien määrä on nelinkertaistunut 2000-luvulla.