Nuoret työelämään

Potkua nuorten työllistämiseen

TEM:n mukaan lokakuun lopussa 2016 alle 25-­vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 41 000, mikä on 2 400 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Nuorten työttömyys laski syyskuusta 1 300:lla. Alle 20-­vuotiaita oli työttömänä 9 000. 

Tilastokeskuksen mukaan nuorista noin 5 prosenttia tekee vuokratyötä.

Henkilöstöpalveluyritysten Liiton vuonna 2016 teettämään Vuokratyöntekijätutkimukseen vastanneista 40 % oli alle 25-vuotiaita*.

Nuorten työllisyystilanne on erittäin haastava. Pysyviä työsuhteita on vain vähän tarjolla ja lähes kaikkiin avoinna oleviin työpaikkoihin vaaditaan kokemusta ja koulutusta. Pitkään työttömänä olleet nuoret turhautuvat, voivat masentua ja syrjäytyä. Vuokratyön kautta työllistyy jo nyt lähes 50.000 nuorta vuodessa.

Vuokratyö on monen nuoren ensimmäinen työpaikka. Henkilöstöpalvelualan työntekijöistä lähes puolet on alle 25-vuotiaita ja ala toimii monelle nuorelle porttina työelämään.

Henkilöstöpalveluyritykset auttavat joka vuosi tuhansia nuoria työelämään antamalla heille muun muassa työturvallisuuskortti-, hygieniapassi- ja kassakoulutusta.

Vuokratyön kautta työhön pääsee myös nopeasti. Henkilöstöpalveluyritysten Liiton vuonna 2016 teettämän Vuokratyöntekijätutkimuksen* mukaan tutkimukseen vastanneista vuokratyöntekijöistä lähes puolet sai töitä viikon sisällä ja joka kymmenes saman päivän aikana. 

* Tiedot perustuvat Vuokratyöntekijätutkimukseen 2016. HPL:n Promenade Research Oy/HR4:llä teettämällä tutkimuksella tutkittiin vuokratyöntekijöitä jo seitsemännen kerran. Tutkimukseen vastasi 6484 vuokratyöntekijää.