Merkittävä työllistäjä

Henkilöstöpalveluala on merkittävä työllistäjä ja suomalaisen hyvinvoinnin rakentaja. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2016 vuokratyöntekijöiden osuus palkansaajista oli lähes kaksi prosenttia eli vuokratyötä teki noin 38 000 henkeä. Hyvän taloudellisen kehityksen myötä vuokratyöntekijöiden määrä on viime vuosina kasvanut. 

Yhteensä ala toi töitä reilulle 100 000 työntekijälle kattaen lähes kaikki toimialat. Tilastokeskuksen mukaan yleisintä vuokratyö oli tukku- ja vähittäiskaupassa, teollisuudessa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa.

Nopeasti ja joustavasti töihin

Vuoden 2016 Vuokratyöntekijätutkimukseen vastanneista 49 prosenttia sai töitä viikon sisällä. Joka kymmenes pääsi töihin saman päivän aikana. Vastaajista 41 prosenttia valitsi vuokratyön, koska voi itse valita työajan ja -paikan.* Erityisesti ravintola-alalla ja kaupan alalla voi aika pitkälti itse päättää, milloin ja missä työskentelee.

Henkilöstöpalveluala tarjoaa töitä, jotka mahdollistavat perhe-elämän, opiskelun ja työn yhdistämisen. Alan työntekijöistä 29 % on opiskelijoita.

* Tiedot perustuvat Vuokratyöntekijätutkimukseen 2016. HPL:n Promenade Research Oy/HR4:llä teettämällä tutkimuksella tutkittiin vuokratyöntekijöitä jo kuudennen kerran. Tutkimukseen vastasi 6484 vuokratyöntekijää.