Merkittävä työllistäjä

Henkilöstöpalveluala on merkittävä työllistäjä ja suomalaisen hyvinvoinnin rakentaja. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2014 vuokratyöntekijöiden osuus palkansaajista oli noin prosentin verran eli vuokratyötä teki keskimäärin 30 000 henkeä. Määrä on hieman enemmän kuin vuonna 2013.

Yhteensä ala toi töitä reilulle 100 000 työntekijälle kattaen lähes kaikki toimialat. Tilastokeskuksen mukaan noin joka neljäs vuokratyöntekijä työskenteli tukku- ja vähittäiskaupassa ja vajaa viidennes teollisuudessa. Seuraavaksi eniten vuokratyöntekijöitä oli majoitus- ja ravitsemustoiminnassa.

Nopeasti ja joustavasti töihin

Vuoden 2016 Vuokratyöntekijätutkimukseen vastanneista 49 prosenttia sai töitä viikon sisällä. Joka kymmenes pääsi töihin saman päivän aikana. Vastaajista 41 prosenttia valitsi vuokratyön, koska voi itse valita työajan ja -paikan.* Erityisesti ravintola-alalla ja kaupan alalla voi aika pitkälti itse päättää, milloin ja missä työskentelee.

Henkilöstöpalveluala tarjoaa töitä, jotka mahdollistavat perhe-elämän, opiskelun ja työn yhdistämisen. Alan työntekijöistä 29 % on opiskelijoita.

* Tiedot perustuvat Vuokratyöntekijätutkimukseen 2016. HPL:n Promenade Research Oy/HR4:llä teettämällä tutkimuksella tutkittiin vuokratyöntekijöitä jo kuudennen kerran. Tutkimukseen vastasi 6484 vuokratyöntekijää.