Vuokratyötä koskevaa lainsäädäntöä

Henkilöstövuokrayrityksiin sovelletaan työlainsäädäntöä samoin kuin muihinkin työnantajiin. Vuokratyössä osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat keskeiset säännökset ovat työsopimuslaissa, työaikalaissa, vuosilomalaissa, yhdenvertaisuuslaissa, naisten ja miesten tasa-arvosta annetussa laissa, yksityisyyden suojasta työelämässä annetussa laissa, työterveyshuoltolaissa, työturvallisuuslaissa ja työsuojelun valvontalaissa.

Lue lisää täältä >>

Esityksessä käsitellään niitä säännöksiä, joiden soveltamiseen vuokratyössä liittyy erityispiirteitä. Esitys ei ole tyhjentävä, joten yksittäistapauksessa pyydämme jäseniämme ottamaan yhteyttä HPL:n toimiston asiantuntijoihin.