Tutkittua tietoa vuokratyöstä

Tiedätkö...

millainen on tyypillinen vuokratyöntekijä?

 • nainen (64 prosenttia vuokratyöntekijöistä)
 • alle 25-vuotias (40 prosenttia vuokratyöntekijöistä)
 • toisen asteen koulutus käyty (49 prosentilla vuokratyöntekijöistä)

 

miksi vuokratyötä tehdään?

 • koska olisi muuten ilman töitä (49 prosenttia vuokratyöntekijöistä)
 • koska voi itse valita työajan ja -paikan (41 prosenttia vuokratyöntekijöistä)
 • koska haluaa nähdä erilaisia työpaikkoja ja saada monipuolista työkokemusta (27 prosenttia vuokratyöntekijöistä)
   

Tiesitkö, että...

vuokratyöntekijä on jaksaa työssään paremmin kuin keskiverto suomalainen työntekijä:

 • vuokratyöntekijä antaa keskiarvoksi 4,06 (asteikoilla 1-5)
 • keskiverto suomalainen työntekijä antaa keskiarvoksi  3,71
   

vuokratyöntekijä on innostuneempi työstään kuin keskiverto suomalainen työntekijä

 • vuokratyöntekijä antaa keskiarvoksi innostumiselleen 3,93
 • keskiverto suomalainen työntekijä antaa keskiarvoksi 3,87
   

Tiedot perustuvat Vuokratyöntekijätutkimukseen 2016.