Miksi kannattaa valita vuokratyö?

Vuokratyössä voi kokeilla eri ammatteja

Vuokratöitä voi tehdä melkein missä ammatissa tahansa. Vuokratyö onkin hyvä keino kokeilla eri ammatteja, jos oma unelma-ammatti ei ole vielä tiedossa.

Yleisintä vuokratyö on hotelli- ja ravintola-alalla, kaupassa, varastotyössä ja rakennusalalla. Myös toimisto- ja taloushallinnon, IT-alan ja terveydenhoito- ja sosiaalialan työtä voi tehdä vuokratyöyritysten kautta.

Määräaikaisia, osa-aikaisia, kokoaikaisia, vakituisia töitä

Vuokratyö voi olla osa-aikaista tai kokoaikaista. Vuokratyö voi olla määräaikaista ja usein vuokratyö voi johtaa vakituiseen työsuhteeseen.

Työtä tarjotaan määräajaksi silloin, kun vuokratyöntekijöitä käyttävässä yrityksessä on tarjolla työtä vain rajoitetun ajan eikä henkilöstöpalveluyrityksessäkään ole tarjolla vakituista työtä.

Henkilöstöpalveluyrityksessä pyritään yhdistämään lyhyempiä määräaikaisia työsuhteita pidemmiksi työsuhteiksi ja näin pyritään tarjoamaan vuokratyöntekijöille mahdollisimman pitkäkestoisia työsuhteita.

Joustavasti ja nopeasti töihin

Vuokratyö on joustava tapa tehdä töitä. Erityisesti ravintola-alalla ja kaupan alalla voi aika pitkälti itse päättää, milloin ja missä työskentelee. Vuokratöihin pääsee myös suhteellisen nopeasti. Keskimäärin töitä saa 12 päivässä.

Työkokemusta, verkostoitumista, koulutusta

Vuokratyössä karttuu työkokemus. Erilaisissa töissä ja työpaikoissa tapaat paljon ihmisiä, joista voi olla hyötyä jatkossa esim. työnhaussa. Tuleva unelmaduunin työnantaja katsoo plussaksi sen, että olet tehnyt töitä vaikka opiskelujen lomassa. Se auttaa työllistymään jatkossa.
Eikä hätää, jos sinulla ei ole vielä koulutusta. Henkilöstöpalveluyrityksissä voit saada muun muassa työturvallisuuskortti-, hygieniapassi- ja kassakoulutusta.

Sama palkka, sairasajan palkka, vuosiloma

Vuokratyöntekijän palkka, erilaiset ilta- ja yötyölisät, ylityökorvaukset ja sairasajan palkka ovat samat kuin muillakin työntekijöillä, koska ne määräytyvät aina työehtosopimuksen mukaan.

Myös vuosilomaa vuokratyöntekijälle kertyy samoin perustein kuin muillekin työntekijöille. Jos vuosilomaa ei työsuhteen lyhyen keston vuoksi ehditä pitämään, loma maksetaan rahana työsuhteen päättyessä.

Kannattaa aina valita auktorisoitu henkilöstöpalveluyritys

Kun haet vuokratöitä, valitse auktorisoitu henkilöstöpalveluyritys, jonka tunnistat Hyvä työpaikka - Osaavaa rekrytointia -logosta. Logo kertoo siitä, että yritys on sitoutunut noudattamaan auktorisointisääntöjä ja toimimaan vastuullisesti. 

Anna palautetta

Jos huomaat, että auktorisoitujen henkilöstövuokrausyritysten toiminnassa on jotain epäselvää, voit antaa siitä palautetta joko omalla nimellä tai anonyymisti. Palautelomake löytyy täältä >>. Kaikki palautteessa esille tulleet asiat selvitetään ja käsitellään kohtuullisessa ajassa.