Ammattitaitoa yritysten rekrytointiin

Toimivat rekrytointikanavat ja onnistunut rekrytointiprosessi ovat tärkeitä osatekijöitä, jotta yritykset saavat osaavaa työvoimaa ja Suomen työllisyys paranee.

EK:n selvityksen* mukaan yleisin rekrytointikanava EK:n jäsenyrityksillä on julkinen työnvälitys eli työ- ja elinkeinotoimistojen palvelut (55 %). Henkilöstönvuokrauspalveluja rekrytointikanavina käytti 23 prosenttia yrityksistä vuonna 2014.

Henkilöstöpalvelualan yritykset koettiin tehokkaimmiksi rekrytointikanaviksi kaupan alalla, elektroniikka- ja sähköteollisuudessa, energiateollisuudessa sekä kone- ja metallituoteteollisuuden yrityksissä.

Työt ja tekijät eivät kohtaa

Yli neljännes EK:n jäsenyrityksistä kohtasi rekrytointivaikeuksia vuonna 2014. Rekrytointivaikeudet hankaloittivat noin 13 400 työpaikan täyttämistä EK:n jäsenyrityksissä.

Julkinen työnvälitys eli TE-toimistojen palvelut on EK:n jäsenyritysten parissa suosituin rekrytointikanava, mutta ei tehokkain. Yritykset hakevatkin sujuvuutta rekrytointiin rekrytointiapua tarjoavilta palveluntuottajilta.

Mistä apua rekrytointiin?

Auktorisoidut henkilöstöpalveluyritykset tarjoavat ammattitaitoa ja asiantuntemusta rekrytointiin. Henkilöstöpalveluyritysten valtteina ovat nopeus, joustavuus, ajan tasalla olevat työnhakukanavat sekä laajat rekisterit ja verkostot niin työntekijöistä kuin työnantajistakin.

Jo rekrytointia suunniteltaessa kannattaa miettiä, löytyykö tarvittava osaaminen ja ammattitaito rekrytoinnin hoitamiseen omasta organisaatiosta vai tarvitaanko ulkopuolisen kumppanin apua. 

Myös erilaisia työnhakukanavia on niin paljon, että ulkopuolinen apua on joskus tarpeen. 

Työhaastattelun kohdalla kannattaa miettiä, lisäisikö ulkopuolisen, neutraalin asiantuntijan käyttö hakijoiden tasavertaista kohtelua ja päätöksenteon objektiivisuutta.

* EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2015